Meistä.

YHDISTÄVÄ TEKIJÄ, VÄLITTÄJÄ.

Infra Four on vihtiläinen maanrakennusalalle ammattitaitoista työvoimaa tarjoava yritys. Yrityksen ovat perustaneet Tuomas Kaiponen, Niko Tuunanen ja Ari Lietzén vuonna 2021.

Yritys syntyi tarpeeseen tarjota maa- ja vesirakennusalan henkilöstöpalvelua niin alan yrityksille kuin alan ammattitekijöille. Infra Four toimii näiden kahden ammattiryhmän yhdistävänä tekijänä, välittäjänä. Maanrakennusalan yrityksille Infra Four tarjoaa henkilöstöpalvelua, jossa tekijät ovat ensiluokkaisia ammattilaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstöpalvelun puitteissa työskentelevillä on alalle vaaditut kriteerit, määrätietoinen ammattitaito ja kiinnostus alalla toimimiseen. Henkilöstölle eli ammattilaisille Infra Four tarjoaa luotettavat puitteet ja työympäristöt. Yrityksessä toimivista ammattilaisista huolehditaan työterveyden, kehitysmahdollisuuksien ja kokoaikaisten sekä jatkuvien työmahdollisuuksien keinoin. Infra Fourin yksi tärkeimmistä arvoista on ammattiylpeys, joka muuntuu tyytyväisyystakuuksi niin asiakkaalle kuin työntekijälle. Työntekijä, joka toimii maa- ja vesirakennusalalla ammattimaisesti ja osoittaa kiinnostusta työmaata kohtaan on merkityksellinen niin henkilöstöpalvelua tarjoavalle yritykselle kuin yritykselle, jossa hän työskentelee. Infra Fourin tarkoituksena on tuoda kasvot alalle nostamalla esiin yritykset, tekijät ja tehtävät.

Projekteja

Työ.

PROJEKTEJA & KUMPPANEITA.

Toimialoja

Toimialat.

KAIKKI MAA- JA VESIRAKENNUSALALLE.

Infra Fourin yksi tärkeimmistä arvoista on ammattiylpeys, joka muuntuu tyytyväisyystakuuksi niin asiakkaalle kuin työntekijälle. Tunnemme maa- ja vesirakennusalan niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta
01. MAARAKENNUS.

Maanrakennusalan yrityksille Infra Four tarjoaa henkilöstöpalvelua, jossa tekijät ovat ensiluokkaisia ammattilaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstöpalvelun puitteissa työskentelevillä on alalle vaaditut kriteerit, määrätietoinen ammattitaito ja kiinnostus alalla toimimiseen.

02. VESIRAKENNUS.

Infra Four on uusi tulokas, mutta sen perustajajäsenet ovat alan todellisia osaajia. Tämä kokemus ja ammattitaito välittyy myös vuosien kokemuksesta vesirakennusalalla.

03. JATKUVASTI KASVAVA.

Yhteenlaskettuna perustajien ammattikokemus hamuaa jo eläkeikää, mutta todellisuudessa henkilöstöpalvelua ollaan nyt rakentamassa. Tulevaisuuden mahdollisuudet nähdään tuloksekkaissa kouluyhteistöissä ja toimialueen laajentamisessa Uudenmaan ulkopuolelle.

Alueet

Alueet.

KASVAVA TOIMIALUE.

Infra Fourin toiminta on lähtöisin Vihdistä ja sieltä laajentuminen koko Uudenmaan alueelle on ollut nopeaa. Tulevaisuudessa näemme toimintamme ylettyvän myös paljon Uudenmaan rajojen ulkopuolelle.
Helsinki 40%
Espoo 15%
Vantaa 20%
Veikkola 10%
Kirkkonummi 7%
Hyvinkää 8%

VÄLITTÄJÄNÄ TYÖNTEKIJÄ JA TYÖNANTAJA OVAT ETUSIJALLA.

Toimintamme on asiakaslähtöistä (työnantaja, työntekijä) ja pyrimme vastaamaan alan jatkuvaan kehitykseen ja sen tuomiin tarpeisiin. Toimialueemme on siis jatkuvasti laajeneva.

Perustajat

Perustajat.

KOLME TUKIPILARIA.

Infra Four on vihtiläinen maanrakennusalalle ammattitaitoista työvoimaa tarjoava yritys. Yrityksen ovat perustaneet Tuomas Kaiponen, Niko Tuunanen ja Ari Lietzén vuonna 2021.

review1

Niko on opiskellut Kirkkonummen ammattioppilaitoksessa auto- ja kuljetusalan ammattilaiseksi, jonka jälkeen hän on toiminut alalla muun muassa rekka-autonkuljettajana Euroopan tieverkostoilla.
Maanrakennusalaan Niko tutustui oman työmaan kautta. Työ tuntui mielekkäältä ja hän hakeutui kaivinkoneenkuljettajaksi.
Päätös työuran muutoksesta maanrakennusalalle on ollut oikea, sillä Niko on vakiinnuttanut paikkansa alansa ammattilaisena sekä luonut laajat yhteistyöverkostot.
Samanlaista oman paikkansa vakiinnuttamista sekä tasaisen kasvun tuomaa kehitystä Niko odottaa Infra Fourilta.
Vapaa-ajallaan Niko veneilee ja moottorikelkkailee mökkeilyn kera.

Niko Tuunanen

review3

Tuomas otti vetovastuun Maanrakennus Lassi Kaiponen Oy:stä ollessaan 23-vuotias. Tämä merkitsi muutosta yritykselle, mutta myös Tuomakselle, joka halusi ja haluaa tehdä sekä kokeilla, yrittää. Aina valitut suuntalinjat eivät ole toimineet, mutta ne ovat antaneet oppia riskienhallinnan näkökulmaan.
Rohkeus toimia itsenäisesti omia visioita toteuttaen on luonut Tuomakselle laajat kontaktiverkostot. Verkostojen avulla hänellä on taito ja mahdollisuus koota sekä yhdistää alan ammattilaisia löytämään toisensa. Tekijän työmaalle tai työmaalle tekijän.
Infra Fouria Tuomas haluaa kehittää juuri siihen suuntaan, mihin yritys on perustettu eli luotettavan ja ammattitaitoisen työvoiman tarjoamiseen urakoitsijoille. Tähän tavoitteeseen Infra Fouria kannustaa perustajajäsenten vankka ammattitaito ja erityisesti tiivis sekä luotettava yhteistyö.
Tulevaisuudessa Tuomas haluaa nähdä Infra Fourin olevan varteenotettava kilpailija alan muille toimijoille. Tätä kohti kuljetaan harkitusti, mutta lujaa, kuten Tuomaksen harrastus kilpa-autoilu antaa olettaa.

Tuomas Kaiponen

Ari on opiskellut Lohjan ammattikoulussa kuljetusalaa sekä työskennellyt autoalalla jo 15 -vuotiaasta saakka eli lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Työn ohella hän on kouluttautunut erilaisiin tehtäviin, kuten henkilöstöjohtamiseen. Ari on suorittanut myös johtajakoulutuksen.
Uransa aikana Ari on oppinut kuuntelemaan muita yli omien mielipiteidensä. Tämä taito on kypsynyt rauhalliseksi kuuntelu- ja yhteistyötaidoksi, jotka ovat merkityksellisiä ominaisuuksia yhdistettäessä tekijöitä ja yrityksiä.
Ari on ammattilainen, joka on kehittänyt omaa uraansa määrätietoisella varmuudella. Hän tuntee urapolut ja ymmärtää niiden tarjoamat haasteet sekä onnistumisten mahdollisuudet. Merkityksellisintä Infa Fourissa on Arin näkökulmasta sen perustaneet ammattilaiset, joilla jokaisella on oma ammattivahvuus sekä ylpeys.

Ari Lietzén

OTA YHTEYTTÄ

Yhteydenotto.

LAITETAAN RATTAAT PYÖRIMÄÄN.

Olit sitten työnantaja, työnhakija tai työntekijä, Infra Four saattaa kysynnän ja tarjonnan yhteen. Infra Fourin tarkoituksena on tuoda kasvot alalle nostamalla esiin yritykset, tekijät ja tehtävät.
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.